Nieuwsblog

De meeste Nederlanders kunnen niet reanimeren

09-08-2015
Uit recent onderzoek blijkt dat 74 % van de Nederlanders niet kan reanimeren. Uit het onderzoek bleek tevens dat 29 %...
Lees verder

Mythes ouderen na reanimatie

02-08-2015
Er is een beeld ontstaan dat reanimeren bij ouderen een grote kans geeft dat zij als een kasplantje verder moeten...
Lees verder

Mindfulness even effectief als antidepressiva

24-04-2015
Mindfulness-based cognitive therapy, zoals de behandeling voluit heet, is ontwikkeld als een psychosociale interventie...
Lees verder

Winnaar Reanimatiecursus van Corpus Mentis

06-03-2015
Corpus Mentis heeft onder de mensen, die de Facebook pagina van Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie &...
Lees verder

Reanimatiecursus volwassene

Doel van de cursus
Na het volgen van deze curus kunt u een volwassen slachtoffer reanimeren. U leert daarbij gebruik te maken van de automatische externe debirillator (AED).

Inhoud van de cursus
Het geven van hartmassage en het uitvoeren van beademingstechnieken wordt tijdens deze cursus aangeleerd door theorie en praktijk af te wisselen. Hierbij komt het gebruik van de AED uitgebreid aan bod.

De inhoud van de cursus is conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Certificering
U ontvangt een officieel certificaat van de Nederlandese Reanimatie Raad (NRR) met de geldigheidsduur van 2 jaar.

Accreditatie
Corpus Mentis is geaccrediteerd voor:
- Huisartsen:                                                   4 accreditatiepunten KNMG - GAIA
- Specialisten ouderengeneeskunde:             4 accreditatiepunten KNMG - GAIA
- Specialsiten verstandelijk gehandicapten:   4 accreditatiepunten KNMG - GAIA
- Verpleegkundigen & verzorgenden:             4 accreditatiepunten V & VN 
- Fysyiotherapeuten                                       3 accreditatiepunten KNGF
- Praktijkondersteuners                                  4 accreditatiepunten NVvPO
- Doktersassistenten                                      4 accreditatiepunten NVDA

Aan de hand van uw BIG-nummer kennen wij de accreditatiepunten toe voor het beroepsregister.

Cursusduur
3 uur

Locatie
Binnen Corpus Mentis of op locatie.

Kosten
Cursustarief:        74,50 euro per persoon
Groepstarief:        Op basis van offerte.

* info vergoeding zorgverzekeraar

Inschrijven
U kunt zich digitaal aanmelden of bellen met 071- 889 14 35


Digitale aanmelding
Digitale aanmelding SHR Huisartsen / assistenten


Naar boven