Nieuwsblog

De meeste Nederlanders kunnen niet reanimeren

09-08-2015
Uit recent onderzoek blijkt dat 74 % van de Nederlanders niet kan reanimeren. Uit het onderzoek bleek tevens dat 29 %...
Lees verder

Mythes ouderen na reanimatie

02-08-2015
Er is een beeld ontstaan dat reanimeren bij ouderen een grote kans geeft dat zij als een kasplantje verder moeten...
Lees verder

Mindfulness even effectief als antidepressiva

24-04-2015
Mindfulness-based cognitive therapy, zoals de behandeling voluit heet, is ontwikkeld als een psychosociale interventie...
Lees verder

Winnaar Reanimatiecursus van Corpus Mentis

06-03-2015
Corpus Mentis heeft onder de mensen, die de Facebook pagina van Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie &...
Lees verder

Eerste Hulp Basiscursus

Doel van de cursus
Na afloop van de cursus beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden om adequate eerste hulp te kunnen verlenen.
Om de praktijkvaardigheden zo realistisch mogelijk te maken, worden scenario’s gesimuleerd. Hierdoor wordt deze basiscursus eerste hulp als boeiend en dynamisch ervaren.

Inhoud van de cursus
Alle vaardigheden om adequaat eerste hulp te kunnen verlenen komen aan bod:
- Basiskennis van het menselijk lichaam.
- De systematische benadering van een slachtoffer, inclusief de beoordeling van de vitale functies.
- Stoornissen in de vitale functies verhelpen door het toepassen van levensreddende handelingen.
- Reanimatie met het gebruik van de AED.
- Veelvoorkomende ziektebeelden, inclusief behandeling.

Certificering
U ontvangt een offcieel certificaat van First Aid International met de geldigheidsduur van 1 jaar.

Cursusduur
Basiscursus:            3 dagdelen
Herhalingscursus:    2 dagdelen

Locatie
Binnen Corpus Mentis in Leiden of op locatie.

Kosten (Prijzen zijn inclusief BTW)

Basiscursus:             145 euro p.p.
Herhalingscursus:     120 euro p.p
Groepstarief:             Op basis van offerte

Cursusdata 2016
Deze cursus wordt alleen op aanvraag gegeven, in groepsverband.


Aanmelden via digitale aanmelding of bel  071-8991435